Genforeningens kvindeskikkelser – et stadig aktuelt foredrag

Foredrag

Første verdenskrig var barsk for både mand, kvinde, familie og Danmark som helhed. Meget forandrede sig både under og efter krigen – ikke mindst for kvinden og familielivet, der gik en ny tid i møde i 1920’erne med afslutningen på krigen. Men det hele begyndte i grunden tidligere. Hør hvordan i foredraget om Genforeningens Kvindeskikkelser. Jamen – hvad med manden – er han ikke med? Jo bestemt, for både krigen og tiden efter påvirkede også hans liv. Manden er med i foredraget - både i familielivet og i kunsten med stærke stemmer, der allerede i slutningen af 1800-tallet talte kvindens sag.

I foredraget hører vi om udvalgte kvinder både i det daglige kvindeliv og som nogle af tidens markande kvinders påvirkning indenfor bl.a. kunst og kultur. Hvem var tidens idealer, hvem var toneangivende og bærende af nye strømninger, der påvirkede både familielivet, kvindens selvstændighed og erhvervslivet i et samfund, der kun få år tidligere havde givet kvinderne stemmeret. Også Højskolerne blev toneangivende og medvirkende til kvinders uddannelse. Det blev vore bedstemødre og mødre, der førte kvindeliv frem til det liv og det samfund vi kender i dag.

 

Et indsigtsfuldt og bevægende foredrag om et stykke Danmarkshistorie, hvor meget blev forandret og meget aldrig kom tilbage til ”sig selv”. Hverken den danske grænse eller den danske kvinde, som vi kendte hende.

 

Jeg inddrager oplæsning af korte afsnit fra to udvalgte bøger samt afspilning af musik på ca. 3 min.

 

2 x 45 min

 

Hjælpemidler: Bærbar mikrofon, projektor og et bord til rekvisitter og bøger på ca. 170 cm i længden

Honorar: kr. 4.000,00 + transport

Ulvejagt – Corfitz Ulfeldt og Leonora Christina

Foredrag

I januar 2021 udkom min historiske roman ”Ulvejagt – Corfits Ulfeldt – kongelig svigersøn, rigshofmester og landsforræder”, 614 sider, på forlaget Mellemgaard. Romanen handler om et stykke dramatisk Danmarkshistorie med krige, tab af 1/3 af det danske rige, en gammel konges fald og enevældens indførelse og ikke mindst en rigshofmester og en kongedatters fald.

Lektørudtalelsen siger bl.a.: ”En velskrevet, indsigtsfuld og fordybende roman som man bør unde sig selv at læse. Er man interesseret i Corfitz Ulfeldts historie er denne bog et must…”

Han var af gammel anerkendt dansk adel, fik al den uddannelse og dannelse, der skulle til for at blive ansat i kongens tjeneste. Han var højt begavet, et sproggeni, charmerende, elegant, ambitiøs både på egne og sit lands vegne, og han var kongens svigersøn. Han blev med tiden én af Europas rigeste mænd. Alligevel gik det galt.

 

I foredraget fortæller jeg om Corfitz Ulfeldts liv og ikke mindst om parrets ægteskab og det levede turbulente liv, der førte til parrets ufattelige rigdom og dramatiske fald og udslettelse. Både Ulfeldt og Leonora Christina var usædvanlige karismatiske begavelser, men bevidstheden om deres stand og ønsket om magt løb fra dem og bragte dem i sidste ende i favnen på nemesis.

 

Historien om Ulfeldt parret er også historien om et usædvanligt ægteskab præget at ubøjelig hengivenhed og ubrydelige bånd. End ikke den strengeste straf formåede at få Leonora Christina til at svigte sin loyalitet til Ulfeldt.

 

2 x 45 min

 

Hjælpemidler: Bærbar mikrofon, projektor og et bord til rekvisitter og bøger på ca. 170 ca. længden.

Honorar.: kr. 4.000,00 + transport

Henrik Ibsen - lad løgn tie og sandhed tale

Foredrag

Foredraget tager udgangspunkt i mit universitetsspeciale om Henrik Ibsen.

Henrik Ibsen hører med sit dramatiske forfatterskab til verdens aller største dramatikere og til trods for de mange år, der er gået siden han skrev sine banebrydende teaterstykker, er han stadigværk aktuel med sine knivskarpe og psykologiske, ofte næsten sønderflående, protrætter af mennesket – som det er på godt og ondt. Ibsen så det hele og mestrede at gengive menneskelivet kort og præcis, uden filter eller udenoms støj.

 

I første del af foredraget fortæller jeg om Ibsens biografi. Hvor kom han fra, hvilke vilkår voksede han op under og, hvordan gik det til, at han blev dramatiker og ikke læge, som han ønskede. Og ikke mindst – hvor finder vi hans opvækst og det levede liv i hans dramatik?

 

I 2. del af foredraget skal vi se på udvalgte kvindeskikkelser i Ibsens dramatik. Med ”Et Dukkehjem” skabte han begrebet ”det vidunderlige”, tilgivelsen.  Hvor finder vi begrebet og, hvordan gik det nogle af de kvinder, der søgte ”det vidunderlige” og ikke mindst – hvor finder vi den kvinde, der fik den ubetingede tilgivelse og kærlighed?

Foredraget om Henrik Ibsen kan også deles i to selvstændige foredrag: 1) Henrik Ibsen og biografien 2) Henrik Ibsens Kvindeskikkelser med en uddybelse af kvinderne i hans værk – efter nærmere aftale.

2 x 45 min

 

Hjælpemidler: Bærbar mikrofon og projektor.

 

Honorar: kr. 4.000,00 + transpor

Troskab – Frederik 4. og Anna Sofie Reventlow

Foredrag

Historien om en usædvanlig konge og Danmarks eneste ikke fyrstelige, men kronede dronning, er en historie om stor lidenskab og kærlighed. Men det er også historien om utroskab, anger og skyld.

 

Frederik 4. var en passioneret konge, beundre af kvinden og et lidenskabeligt menneske. I livet mødte han store pligter og han sled sig op i arbejdet for sit rige. 24 år gammel indgik han pligtægteskab med Louise, men først i ægteskabet med Anna Sofie fandt han ro, hengivenhed og den kærlighed, der bar ham gennem store sorger og bekymringer i sin tid som konge, hvor det danske rige blev ramt af Danmarks største pestepidemi, Store Nordiske Krig, Københavns brand, iskolde vintre og sjaskvåde somre – og ikke mindst hans ulykkelige forhold til kronprinsen.

 

Fra sine rejser førte han inspiration af barokkens byggerier med sig til Danmark, som vi kan glæde os over som nogle af vores skatte i danske bygningskunst.

 

Anna Sofie blev født ind i en fornem dansk – holstensk adelsslægt og mødte sin skæbne under et maskebal på Koldinghus i vinteren 1712, medens Danmark var i krig og kongen var gået i  vinterkvarter på slottet. Dét bal blev både deres og dronning Louises skæbne. Efter kongens død tilbragte Anna Sofie sine sidste leveår i eksil i barndomshjemmet på Clausholm nær Randers, forvist fra hoffet af rigets nye konge, Christian 6. Han tog alt fra hende, men Clausholm måtte hun beholde og kærligheden til Frederik 4. boede hos hende til hendes død.

Et indsigtsfuldt og bevægende foredrag om et væsentligt stykke Danmarkshistorie og to menneskeskæbner, der kom til at krydse hinanden ved et maskebal, medens pesten rasede i København.

2 x 45 min

Hjælpemidler: Bærbar mikrofon og projektor og et bord på ca. 170 cm i længden til rekvisitter og bøger.

Honorar: kr. 4.000,00 + transport

Marie Grubbe - et kvindeliv på slot og i hytte

Foredrag

Et foredrag om forventning og glæde, om skuffelse og forelskelse, om begær og lidenskab, vrede, sorg og et menneskes værdighed til trods for stor fattigdom.

Hun voksede op på Tjele ved Viborg og hos en slægtning i København. Da hun var ganske lille døde hendes mor fra sine to døtre, der blev overladt til tjenestefolk og en rebelsk og temperamentsfuld far, herremanden Erik Grubbe. Efter sin hustrus død tog han den jævne Ane Jensdatter i huset og til sin seng. 17 år gammel blev Marie gift med Frederik 3.’s søn, Ulrik Frederik Gyldenløve, der nød stor gunst både hos sin far og sin halvbror, Christian 5. Men ægteskabet gik i stykker og Gyldenløve sendte Marie retur til sin far på Tjele. Snart blev hun gift igen, forelskede sig i sin kusk, Søren, skilt igen og flygtede sammen med Søren til Falster, hvor de kom til at bo i Boerhuset ved Grønsund. Her gik Marie sin undergang i møde, da Søren kom i fængsel efter mordet på en skipper.

 

Historien om Marie Grubbe er historien om en kvinde, der fulgte sine lidenskaber og gik sine egne veje – bort fra tidens konventioner og forventninger til en kvinde af gammel, anset dansk adel, gift ind i kongehus og adelslægt. Men historien er universel. Den handler om kvinder – og mænd – til alle tider – og den bringer os både tilbage i tiden og frem til i dag.

Et indsigtsfuldt foredrag om tiden for længe siden, der dog bringer os frem til i dag. Jeg lavede et fortællearrangement om Marie for en 8. klasse, og bagefter sagde én af drengene, medens han så tænksom ud: ”Nå, jamen det er jo ligesom i dag…”

2 x 45 min.

 

Hjælpemidler: Bærbar mikrofon, projektor og et bord på ca. 170 cm til rekvisitter og bøger.

Honorar: kr. 4.000,00 + transport

Caroline Mathilde - dronning og elskerinde

Foredrag

Et medrivende og indsigtsfuldt foredrag om lidenskab, passion, sorg, smerte og magtesløshed og ikke mindst om Danmarkshistorie.

 

Hun var 15 år gammel og skulle giftes med den 17-årige danske konge, som hun hverken havde set eller kendte. De sendte hende hjemmefra til et fremmed land, hvor hendes dynastiske pligt var at føde riget en levedygtig arving. Derefter var hendes rolle så at sige udspillet i ægteskabet med en syg mand. Med ansættelsen af Christian 7.’s livlæge, Johan Fr. Struensee, væltede både hendes værdighed som dronning og hendes liv som mor for sine to børn.

 

Historien om Caroline Mathilde handler om et væsentligt stykke Danmarkshistorie, hvor riget fik en højt begavet, fremsynet og næsten umenneskelig dynamisk læge, der satte sig for at reformere et rige hvor mange levede på sultegrænsen, medens hoffet levede langt over evne og sundhedsvæsenet hang i laser. Pennen kradsede og kongen skrev under på hvad som helst, der kom fra hans læges hånd. Med magten og med forholdet til den unge dronning drev han sig mod sin undergang og død. Tilbage var en syg konge, der helt mistede fodfæste og en dronning, der sad i eksil på det engelske slot i Celle.

 

På Koldinghus står en stor rejsekuffert udstillet i sin montre med godt 30 dele i forgyldt sølv til morgenes og aftenens toilette. Den en fremstillet til Caroline Mathildes og fortæller om hendes rejse fra England til København og er et minde om en ganske ung piges skæbne i det danske kongehus.

 

2 x 45 min

 

Hjælpemidler: Bærbar mikrofon, projektor og et bord på ca. 170 cm i længden til rekvisitter og bøger.

Honorar: 4.000,00 + transport

Magt og presstige hos konge og herremand

Foredrag

Et muntert foredrag, hvor vi tager på rejse tilbage til en tid, hvor hverken konge eller herremand holdt sig tilbage, når der skulle festes og man skulle vise, hvad man havde og hvad man kunne. Her var kun det bedste godt nok. Foredraget fører os også frem til i dag, hvor besøg hos Michelin stjernen, kød fra skovkvæg og den lokale gin for længst har taget pusten fra hyggeaftener med Ossobuco og vin fra Den med Tyren.

Da Christian 4. skulle holde bryllup for sin ældste søn, prins Christian, blev det den største og kostbareste fest, der er holdt og vil blive holdet i Danmark. Festen blev kaldt Det Store Bilager og skulle markere Christian 4.’s position i Europa til trods for hans nederlag i 30-års krigen. Prisen på brylluppet svarede til et års samlede statsindtægter for hele det danske rige! Foredraget om Magt og Presstige handler om renæssancens og barokkens magtsymboler. Slotte og herregårde, kostbare heste og vogne, jagt, musik og dans, dragter, smykker, mad og vin, kunst, kolossale husholdninger, haveanlæg – ja listen er lang og ikke mindst spændende, men også morsom for her er også pudsige symboler på magt.

 

Tag med på en munter rejse tilbage i tiden, hvor Danmarkshistorien bliver fortalt med både alvor og glimt i øjet til tanke og eftertanke.

 

2 x 45 min

 

Hjælpemidler: Bærbar mikrofon og projektor og et bord på ca. 170 cm i længden til rekvisitter og bøger

Honorar: kr. 4.000,00 + transport

H. C. Andersen – et besynderligt eventyr

Foredrag

Foredraget om Danmarks store eventyrdigter og forfatter er et causeri over hans liv fra fødsel til død med fokus på hans opvækst og liv i Danmark. Vi synger et par af hans sange og lytter til et par uddrag af hans eventyr.

Mit foredrag om H.C. Andersen er en respektfuld rejse gennem hans barndom, besværlige skolegang og entré på Det Kongelige Teater til forfatterskabet lukkede sig op for ham og gav ham adgang til rejser i både udlandet og rundt i Danmark, hvor han blev en skattet gæst i aristokratiske kredse. Overalt fandt han inspiration til sit forfatterskab og sine sange, men i sig bar han også både sorg og længsel – og ikke mindst barndommens erindringer og skoleganens traume. Men vi må ikke glemme glimtet i øjet og det muntre i fortællingen om Andersen, for han var selv en munter mand.

 

H.C. Andersen er også blevet misforstået, det må vi se at få rede på i min beretning om, hvorfor han var så skattet en gæst i de store huse både i udlandet og ikke mindst i Danmark.

 

2 x 45 min

 

Hjælpemidler: Bærbar mikrofon og projektor og et bord på ca. 170 cm i længden til rekvisitter og bøger.

 

Honorar: kr. 4.000,00 + transport